Rok 2023

Decyzja Nr 13/2023 z dnia 7 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 10/2023 Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 października 2023 roku w sprawie powołania Wydziałowego Zespołu ds. Promocji.

Decyzja Nr 12/2023 z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Wyborczej na kadencję 2023-2027.

Decyzja Nr 11/2023 z dnia 24 października 2023 r. w sprawie ustalenia listy hospitowanych osób w roku akademickim 2023/2024 w poszczególnych jednostkach Wydziału Nauk Społecznych UWM w Olsztynie.

Decyzja Nr 10/2023 z dnia 10 października 2023 r. w sprawie: powołania Wydziałowego Zespołu ds. Promocji.

Decyzja nr 9/2023 z dnia 10 października 2023 r. w sprawie: zmiany Decyzji Nr 17 Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 7 grudnia 2022 roku w sprawie powołania Rad programowych ds. kierunków.

Decyzja nr 8/2023 z dnia 27 września 2023 r. w sprawie: powołania opiekunów lat rozpoczynających studia w roku akademickim 2023/2024.

Decyzja Nr 7/2023 z dnia 25 września 2023 r. w sprawie: zmiany Decyzji Nr 17 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych z dnia 23 września 2020 r. w sprawie powołania Wydziałowego Koordynatora Praktyk na kadencję 2020-2024.

Decyzja Nr 6/2023 z dnia 25 września 2023 r. w sprawie: zmiany Decyzji Nr 12Dziekana Wydziału Nauk Społecznychz dnia 23 września 2020 r. w sprawiepowołania Wydziałowego Opiekuna Studentów Niepełnosprawnych na kadencję 2020-2024.

Decyzja Nr 5/2023 z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia 2 konkursów na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Psychologii Klinicznej, Rozwoju i Edukacji.

Decyzja Nr 4/2023 z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie powołania Komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na studia podyplomowe w zakresie Pedagog specjalny w edukacji włączającej.

Decyzja Nr 3/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania Zespołu ds. podziału dodatkowej części wynagrodzeń zasadniczych pracowników będących nauczycielami akademickimi.

Decyzja Nr 2/2023 z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania „Grantu Dziekana”- Edycja I.

Decyzja Nr 1/2023 z dnia  24 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Decyzji Nr 2 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych  Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 września 2020 roku w sprawie powołania Rady Dziekańskiej Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2020-2024 (ze zmianami).