Rok 2022

Decyzja Nr 1  z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Zespołu przygotowującego raport samooceny dla kierunku praca socjalna dla Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Decyzja Nr 2  z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie powołania Rad programowych ds. kierunków.

Decyzja Nr 3  z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie zmiany Decyzji Nr 4 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych  Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 września 2020 roku w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. Kształcenia na kadencję 2020-2024.

Decyzja nr 4 z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Psychologii Klinicznej, Rozwoju i Edukacji.

Decyzja nr 5 z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Nauk o Polityce i Nauk o Bezpieczeństwie.

Decyzja nr 6 z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Dydaktyki i Wczesnej Edukacji.

Decyzja nr 7 z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie powołania koordynatora odpowiedzialnego za przebieg procesu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się kandydata.

Decyzja nr 8 z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie powołania komisji dokonującej weryfikacji efektów uczenia się na kierunku politologia.