Wydziałowy Opiekun Studentów z Niepełnosprawnością

 
Wydziałowy Opiekun Studentów z Niepełnosprawnością
dr hab. Beata Antoszewska, prof. UWM
 
Katedra Pedagogiki Specjalnej i Resocjalizacji
ul. Dybowskiego 13, p. B1.24
 
Kontakt: tel. 608419241, adres e-mail: beata.antoszewska@uwm.edu.pl
 
Konsultacje: Tydzień A
                    Poniedziałek - 16.30-17.30
                    Wtorek - 9.00-10.00
                   Tydzień B
                    Poniedziałek - 9.00-10.00
                    Wtorek - 11.30-12.30