Opiekunowie lat

Rok akademicki 2022/2023

STUDIA STACJONARNE

 

 

IMIĘ
I NAZWISKO

JEDNOSTKA

NUMER TELEFONU

DO SEKRETARIATU KATEDRY

E-MAIL

ANALITYKA I ZARZĄDZANIE PUBLICZNE I°

I

dr Oleksandra Kordonska

Katedra Nauk
o Polityce i Nauk
o Bezpieczeństwie

89 524 63 66

oleksandra.kordonska@uwm.edu.pl

II

dr Karolina Tybuchowska-Hartlińska

Katedra Nauk
o Polityce i Nauk
o Bezpieczeństwie

89 524 63 66

karolina.tybuchowska@uwm.edu.pl

III

dr hab. Waldemar Tomaszewski, prof. UWM

Katedra Nauk
o Polityce i Nauk
o Bezpieczeństwie

89 524 63 66

waldemar.tomaszewski@uwm.edu.pl

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I°

I

dr Piotr Lotarski

Katedra Nauk
o Polityce i Nauk
o Bezpieczeństwie

89 524 63 66

piotr.lotarski@uwm.edu.pl

II

dr Danuta Radziszewska-Szczepaniak

Katedra Nauk
o Polityce i Nauk
o Bezpieczeństwie

89 524 63 66

danutar@uwm.edu.pl

III

dr Joanna Obrębska

Katedra Nauk
o Polityce i Nauk
o Bezpieczeństwie

89 524 63 66

joanna.obrebska@uwm.edu.pl

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE II°

I

dr Ewa Czarkowska

Katedra Nauk
o Polityce i Nauk
o Bezpieczeństwie

89 524 63 66

ewa.czarkowska@uwm.edu.pl

II

dr Magdalena Kumelska-Koniecko

Katedra Nauk
o Polityce i Nauk
o Bezpieczeństwie

89 524 63 66

magdalena.kumelska@uwm.edu.pl

PEDAGOGIKA I°

I

dr Urszula Pulińska

Katedra Pedagogiki Ogólnej
i Opiekuńczej

89 523 44 40

urszula.pulinska@uwm.edu.pl

II

mgr Bernadetta Olender-Jermacz

Katedra Pedagogiki Ogólnej
i Opiekuńczej

89 523 44 40

bernadetta.olender@uwm.edu.pl

III

dr Małgorzata Stańczak

Katedra Pedagogiki Ogólnej
i Opiekuńczej

89 523 44 40

malgorzata.stanczak@uwm.edu.pl

PEDAGOGIKA II°

I

dr Monika Maciejewska

Katedra Pedagogiki Społecznej
i Metodologii Badań Edukacyjnych

89 524 62 69

monika.maciejewska@uwm.edu.pl

II

dr Katarzyna Nosek-Kozłowska

Katedra Pedagogiki Ogólnej
i Opiekuńczej

89 523 44 40

katarzyna.nosek@uwm.edu.pl

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA jednolite magisterskie

I

mgr Aneta Świder-Pióro

Katedra Dydaktyki
i Wczesnej Edukacji

89 524 62 29

aneta.swider-pioro@uwm.edu.pl

II

dr Anna Godlewska-Zaorska

Katedra Dydaktyki
i Wczesnej Edukacji

89 524 62 29

anna.godlewska-zaorska@uwm.edu.pl

III

dr Damian Labiak

Katedra Dydaktyki
i Wczesnej Edukacji

89 524 62 29

damian.labiak@uwm.edu.pl

IV

mgr Milena Kaczmarczyk

Katedra Dydaktyki
i Wczesnej Edukacji

89 524 62 29

milena.kaczmarczyk@uwm.edu.pl

PEDAGOGIKA WCZESNEJ EDUKACJI II°

II

dr Małgorzata Sławińska

Katedra Dydaktyki
i Wczesnej Edukacji

89 524 62 29

malgorzata.slawinska@uwm.edu.pl

PEDAGOGIKA SPECJALNA jednolite magisterskie

I

dr Marta Rukat

Katedra Pedagogiki Specjalnej
i Resocjalizacji

89 524 62 38

marta.rukat@uwm.edu.pl

II

dr hab. Agnieszka Żyta, prof. UWM

Katedra Pedagogiki Specjalnej
i Resocjalizacji

89 524 62 38

agnieszka.zyta@uwm.edu.pl

III

dr hab. Katarzyna Ćwirynkało, prof. UWM

Katedra Pedagogiki Specjalnej
i Resocjalizacji

89 524 62 38

k.cwirynkalo@uwm.edu.pl

IV

dr hab. Iwona Myśliwczyk, prof. UWM

Katedra Pedagogiki Specjalnej
i Resocjalizacji

89 524 62 38

iwona.mysliwczyk@uwm.edu.pl

PEDAGOGIKA SPECJALNA II°

II

dr hab. Beata Antoszewska

Katedra Pedagogiki Specjalnej
i Resocjalizacji

89 524 62 38

beata.antoszewska@uwm.edu.pl

POLITOLOGIA II°

I

dr Beata Tomaszewska-Hołub

Katedra Nauk
o Polityce i Nauk
o Bezpieczeństwie

89 524 63 66

beata.holub@uwm.edu.pl

POLITOLOGIA I°

II

dr Paweł Pietnoczka

Katedra Nauk
o Polityce i Nauk
o Bezpieczeństwie

89 524 63 66

pawel.pietnoczka@uwm.edu.pl

III

dr Beata Kosiba

Katedra Nauk
o Polityce i Nauk
o Bezpieczeństwie

89 524 63 66

beata.kosiba@uwm.edu.pl

PRACA SOCJALNA I°

I

dr Katarzyna Białobrzeska

Katedra Pedagogiki Społecznej
i Metodologii Badań Edukacyjnych

89 524 62 69

katarzyna.bialobrzeska@uwm.edu.pl

III

mgr Magdalena Dymowska

Katedra Pedagogiki Społecznej
i Metodologii Badań Edukacyjnych

89 524 62 69

magdalena.dymowska@uwm.edu.pl

PSYCHOLOGIA jednolite magisterskie

I

dr Magdalena Marzec

Katedra Psychologii Klinicznej, Rozwoju
i Edukacji

89 524 62 29

magdalena.marzec@uwm.edu.pl

II

dr Lidia Willan-Horla

Katedra Psychologii Klinicznej, Rozwoju
i Edukacji

89 524 62 29

lidia.willan@uwm.edu.pl

III

dr Ewelina Kamasz

Katedra Psychologii Klinicznej, Rozwoju
i Edukacji

89 524 62 29

ewelina.kamasz@uwm.edu.pl

SOCJOLOGIA I°

I

dr Magdalena Sternicka-Kowalska

Katedra Socjologii

89 524 63 66

magdalena.sternicka@uwm.edu.pl

II

dr Lidia Domańska

Katedra Socjologii

89 524 63 66

lidia.domanska@uwm.edu.pl

III

dr Magdalena Sternicka-Kowalska

Katedra Socjologii

89 524 63 66

magdalena.sternicka@uwm.edu.pl

 

STUDIA NIESTACJONARNE

ROK

IMIĘ I NAZWISKO

JEDNOSTKA

NUMER TELEFONU

DO SEKRETARIATU KATEDRY

E-MAIL

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I°

I

dr hab. Wojciech Kotowicz

Katedra Nauk
o Polityce i Nauk
o Bezpieczeństwie

89 524 63 66

wojciech.kotowicz@uwm.edu.pl

II

dr hab. Tomasz Bojarowicz

Katedra Nauk
o Polityce i Nauk
o Bezpieczeństwie

89 524 63 66

tomasz.bojarowicz@uwm.edu.pl

III

dr hab. Przemysław Piotrowski

Katedra Nauk
o Polityce i Nauk
o Bezpieczeństwie

89 524 63 66

przemyslaw.piotrowski@uwm.edu.pl

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE II°

I

dr hab. Dominik Hryszkiewicz

Katedra Nauk
o Polityce i Nauk
o Bezpieczeństwie

89 524 63 66

dominik.hryszkiewicz@uwm.edu.pl

II

dr Diana Mościcka

Katedra Nauk
o Polityce i Nauk
o Bezpieczeństwie

89 524 63 66

diana.moscicka@uwm.edu.pl

PEDAGOGIKA I°

I

dr Marek Matyjewicz

Katedra Pedagogiki Ogólnej
i Opiekuńczej

89 523 44 40

marek.matyjewicz@uwm.edu.pl

II

dr Kinga Lisowska

Katedra Pedagogiki Ogólnej
i Opiekuńczej

89 523 44 40

kinga.lisowska@uwm.edu.pl

III

dr Małgorzata Dankowska-Kosman

Katedra Pedagogiki Społecznej
i Metodologii Badań Edukacyjnych

89 524 62 69

malgorzata.dk@uwm.edu.pl

PEDAGOGIKA II°

I

dr Małgorzata Dankowska-Kosman

Katedra Pedagogiki Społecznej
i Metodologii Badań Edukacyjnych

89 524 62 69

malgorzata.dk@uwm.edu.pl

II

dr Alicja Siegień-Matyjewicz

Katedra Pedagogiki Ogólnej
i Opiekuńczej

89 523 44 40

alicja.matyjewicz@uwm.edu.pl

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA jednolite magisterskie

I

dr Marcin Michalak

Katedra Dydaktyki i Wczesnej Edukacji

89 524 62 29

marcin.michalak@uwm.edu.pl

II

dr Iwona Cymerman

Katedra Dydaktyki i Wczesnej Edukacji

89 524 62 29

iwona.cymerman@uwm.edu.pl

III

dr hab. Alina Kalinowska-Iżykowska, prof. UWM

Katedra Dydaktyki i Wczesnej Edukacji

89 524 62 29

alina.kalinowska@uwm.edu.pl

IV

mgr Milena Kaczmarczyk

Katedra Dydaktyki i Wczesnej Edukacji

89 524 62 29

milena.kaczmarczyk@uwm.edu.pl

PEDAGOGIKA SPECJALNA jednolite magisterskie

II

dr Jerzy Czołgoszewski

Katedra Pedagogiki Specjalnej
i Resocjalizacji

89 524 62 38

jerzy.czolgoszewski@uwm.edu.pl

IV

dr Wiktor Sawczuk

Katedra Pedagogiki Specjalnej
i Resocjalizacji

89 524 62 38

wiktor.sawczuk@uwm.edu.pl

PEDAGOGIKA SPECJALNA II°

II

dr Wiktor Sawczuk 

Katedra Pedagogiki Specjalnej
i Resocjalizacji

89 524 62 38

wiktor.sawczuk@uwm.edu.pl

PRACA SOCJALNA I°

I

dr Bożena Chrostowska

Katedra Pedagogiki Społecznej
i Metodologii Badań Edukacyjnych

89 524 62 69

b.chrostowska@uwm.edu.pl