Koła naukowe

Nazwa Koła

Opiekun Koła

Interdyscyplinarne Koło Naukowe Doktorantów i Rozwoju Innowacyjnego

prof. Henryk Mizerek

Koło Naukowe Pedagogów Specjalnych

prof. Urszula Bartnikowska

Koło Naukowe Geragogów

dr hab. Anna Leszczyńska-Rejchert

Koło Naukowe Pedagogiki Resocjalizacyjnej „Reska”

dr Dariusz Sarzała

Koło Naukowe Wczesnej Edukacji

dr Beata Adrjan

Studenckie Koło Naukowe Pracy Socjalnej „Kreatywni”

dr hab. Małgorzata Ciczkowska-Giedziun

Koło Naukowe Wolontariatu

dr Bożena Chrostowska/

Koło Naukowe „KAWA”

dr Izabela Szatrawska

Koło Naukowe Politologów

dr hab. Waldemar Tomaszewski

Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego

dr Wojciech Kotowicz

Naukowe Koło Socjologów „Quero”

dr Lidia Domańska

Koło Naukowe Socjologów 40+

dr Beata Tomaszewska Hołub

Koło Naukowe Psychologii "Oblicza"

dr Martyna Kotyśko