Koła naukowe

Nazwa Koła

Opiekun Koła

Interdyscyplinarne Koło Naukowe Doktorantów i Rozwoju Innowacyjnego

prof. Henryk Mizerek

Koło Naukowe Pedagogów Specjalnych

prof. Urszula Bartnikowska

Koło Naukowe Geragogów

dr Anna Leszczyńska-Rejchert

dr Aldona Małyska zast. na rok ak. 2016/2017

Koło Naukowe Pedagogiki Resocjalizacyjnej „Reska”

dr Dariusz Sarzała

Koło Naukowe Wczesnej Edukacji

dr Beata Adrjan

Studenckie Koło Naukowe Pracy Socjalnej „Kreatywni”

dr hab. Małgorzata Ciczkowska-Giedziun

Koło Naukowe Wolontariatu

dr Bożena Chrostowska/

dr Anna Książak-Gregorczyk zast. na rok ak. 016/2017

Koło Animatorów Społeczno-Kulturowych „KASK”

dr Cezary Kurkowski

Koło Naukowe „KAWA”

dr Izabela Szatrawska

Koło Naukowe Mediów Edukacyjnych

dr Andrzej Wołodźko

prof. Elżbieta Wołodźko zast. na rok ak. 2016/2017

Koło Naukowe Politologów

dr hab. Waldemar Tomaszewski

Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego

dr Wojciech Kotowicz

Naukowe Koło Socjologów „Quero”

dr Lidia Domańska

Koło Naukowe Socjologów 40+

dr Beata Tomaszewska Hołub

Koło Naukowe Psychologii "Oblicza"

dr Martyna Kotyśko