Erasmus+

Erasmus+ jest programem współpracy między uczelniami. Jest przeznaczony dla studentów i pracowników szkół wyższych. W niektórych jego akcjach mogą uczestniczyć także inne instytucje, organizacje lub przedsiębiorstwa, które współpracują z uczelniami.

Celem Erasmusa jest podnoszenie jakości kształcenia w krajach uczestniczących w tym programie poprzez rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami oraz wspieranie mobilności studentów i pracowników szkół wyższych.

Program ERASMUS był realizowany na naszej Uczelni od roku akademickiego 1997/98. Przystąpienie Uczelni do tego programu reguluje uchwała Senatu Nr 35 z dnia 27 czerwca 1997 roku. Początkowo Erasmus był częścią pakietu programów edukacyjnych Socrates. Od roku akademickiego 2007/08 Erasmus był częścią programu „Uczenie się przez całe życie” (The Lifelong Learning Programme) na lata 2007-2013. Obecnie wdrażany jest program Erasmus+. Jest to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013: programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

W ramach programu Erasmus+ możliwe są wyjazdy studentów:

  • w celu zrealizowania części studiów w zagranicznej uczelni;
  • w celu odbycia praktyki w zagranicznym przedsiębiorstwie, organizacji lub instytucji.

Ponadto w ramach Programu Erasmus+ możliwe są wyjazdy kadry naukowo-dydaktycznej oraz kadry administracyjnej uczelni.

WAŻNE! Rekrutacja studentów na studia w uczelniach partnerskich odbywa się w roku akademickim poprzedzającym rok, w którym będzie miał miejsce wyjazd.

Kryteria uczestnictwa studentów w programie ERASMUS+ są następujące:

  • zaliczenie pierwszego roku studiów na uczelni macierzystej (na pierwszym roku możliwe jest warunkowe ubieganie się o wyjazd),
  • arytmetyczna średnia ocen z dotychczasowego toku studiów – min. 4,0,
  • znajomość języka obcego w mowie i piśmie przynajmniej na poziomie B1,
  • zgłoszenie się do Wydziałowej Koordynatorki Programu oraz przejście kwalifikacji wydziałowej.

Studenci na każdy miesiąc pobytu zagranicą otrzymują stypendium. Warunki finansowe są szczegółowo opisane na stronie Biura Współpracy Międzynarodowej: http://bwm.uwm.edu.pl/sites/default/files/u280/stawki_sms_smp_sta_stt.pdf Zaliczenie okresu studiów odbytych zagranicą umożliwia Europejski System Transferu Punktów – ECTS.

Koordynatorką programu ERASMUS+ na Wydziale Nauk Społecznych jest:

dr Monika Ryndzionek

ul. Żołnierska 14, 10-561 Olsztyn, pok. 135

tel. +48 89 524 62 72, kom. +48 509 775 561

e-mail: monika.grochalska@uwm.edu.pl

Wszystkie sprawy związane z wymianą studentów i pracowników w ramach programu ERASMUS+ na Uniwersytecie prowadzi:

Biuro Współpracy Międzynarodowej

ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn

tel.: +48 89 523 34 15

e-mail: biurowzz@gmail.com

Szczegółowe informacje na temat programu można uzyskać na stronie: www.uwm.edu.pl/bwz w zakładce: ERASMUS+

 

Załączniki:

 

  • Przebieg rekrutacji na Wydziale pobierz »
  • Prezentacja Biura ds. Współpracy Międzynarodowej na tematrekrutacji do programu pobierz »
  • Prezentacja Cinta Prieto Medel  (studentki z Huelvy w Hiszpanii) na temat korzyści z udziału w programie Erasmus pobierz »

Zapraszamy również do współpracy z olsztyńską sekcją Erasmus Student Network https://www.facebook.com/ESN.UWM/