Koordynator ds. wsparcia osób ze spektrum autyzmu

Na Uniwersytecie prowadzona jest usługa koordynacji wsparcia studentów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu  (informacja na temat nowej usługi: http://www.uwm.edu.pl/bon/content/autyzm-wsparcie)

Funkcję specjalisty w tej dziedzinie pełni pani dr Bożena Chrostowska z Wydziału Nauk Społecznych. Na spotkanie mogą umówić się zarówno studenci jak i pracownicy UWM.

Studenci oraz pracownicy naszej Uczelni zainteresowani spotkaniem z koordynatorem wspierającym studentów z zaburzeniami za spektrum autyzmu mogą nawiązać kontakt telefonicznie: tel.  513 144 504 lub mailowo: chrosbo@poczta.onet.pl