Asystent dydaktyczny studenta z niepełnosprawnością

Studenci z niepełnosprawnością mają możliwość skorzystania z bezpłatnego wsparcia - pomocy ASYSTENTA DYDAKTYCNEGO.

Asystent może okazać się bardzo pomocny w przygotowaniach do sesji egzaminacyjnej, korzystaniu z biblioteki, asyście podczas dojazdu/dojścia na egzaminy/zaliczenia, kontaktach z dziekanatem, wykładowcami itp.

Więcej informacji oraz wniosek o przydzielenie asystenta dostępny jest na stronie:

http://www.uwm.edu.pl/bon/content/asystent-studenta-niepe%C5%82nosprawnego