Ośrodek ds. Osób z Niepełnosprawnością

Koordynacją działań na rzecz studentów i doktorantów będących osobami niepełnosprawnymi na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie zajmuje się Ośrodek ds. Osób z Niepełnosprawnościami

Ośrodek ds. Osób z Niepełnosprawnościami
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ul. Oczapowskiego 12 B p. S2/105, 10-719 Olsztyn
tel. 89/523 38 66, e-mail: bon@uwm.edu.pl

Więcej informacji na temat oferowanych form pomocy a także regulamin korzystania z pomocy Ośrodka znajdą Państwo pod adresem: http://www.uwm.edu.pl/bon/

Przedstawiciel Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego ds. Studentów z Niepełnosprawnościami: Maksymilian Kurowski; E-mail: maks.kurowski@kortowiada.pl

W Ośrodku ds. Osób z Niepełnosprawnościami można starać się o uzyskanie m.in. następujących rodzajów wsparcia:

 • Pomoc stenotypisty – w szczególności dla studentów z uszkodzeniem słuchu,
 • Wsparcie asystenta dydaktycznego,
 • Pomoc tłumacza języka migowego – dla studentów z uszkodzeniem słuchu,
 • Usługa transportowa – dla studentów z niepełnosprawnością ruchową,
 • Dedykowane zajęcia wychowania fizycznego – dla studentów z niepełnosprawnością ruchową,
 • Dedykowane grupy lektorskie – dla studentów z niepełnosprawnościami narządu wzroku i słuchu wymagających alternatywnych metod nauczania,
 • Informacje na temat możliwości uzyskania wsparcia finansowego, w tym dodatkowej pomocy do dofinansowania kosztów nauki na poziomie wyższym w Module II programu „Aktywny samorząd”,
 • Pomoc psychologiczna,
 • Doradca zawodowy,
 • Transport,
 • Wypożyczanie sprzętu – m.in. tablety,
 • Adaptacja materiałów dydaktycznych (np. powiększanie druku, pismo Braille’a),
 • Szkolenia dla studentów i pracowników UWM.