Dankowska-Kosman Małgorzata

Stopień naukowy: 
dr
Jednostka: 
Katedra Pedagogiki Ogólnej
Stanowisko: 
adiunkt
Telefon: 
89 524 62 52
Konsultacje: 

Poniedziałek (A) 13.00-14.00 (B) 12.00-13.00 ,ul.Żołnierska14, pok.152

Środa (A,B) 14.45-15.45  ul.Żołnierska14, pok.152