Dankowska-Kosman Małgorzata

Wykształcenie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Pedagogiki i Wychowania Artystycznego, kierunek Pedagogika, specjalność - Wczesna Edukacja; uzyskany tytuł: Magister Pedagogiki; praca magisterska: Działalność pedagogiczna Studium Aktorskiego przy Teatrze im. Stefana  Jaracza w Olsztynie w latach 1991-2000.

1998-2001 Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie, kierunek Ekonomia, specjalność- finanse i bankowość, uzyskany tytuł: licencjat  w zakresie Ekonomii; praca licencjacka: Analiza kredytów konsumpcyjnych na przykładzie usług kredytowych świadczonych przez Kredyt Bank S.A

2001-2006 Doktorantka w Katedrze Pedagogiki Ogólnej Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie, uzyskany tytuł: Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej „Współczesne media a międzypokoleniowe różnice w percepcji rzeczywistości ”.

2009 Studia podyplomowe w zakresie „Europejski Fundusz Społeczny a gospodarka społeczna

Zainteresowania

Edukacja medialna, kultura i sztuka,  pedagogika

Języki i dodatkowe umiejętności

Specjalistyczny kurs języka angielskiego dla wykładowców przygotowujący do prowadzenia zajęć w języku angielskim

Doświadczenie zawodowe

2007-Adiunkt w WSP TWP w Olsztynie Doktorantka w Katedrze Pedagogiki Ogólnej Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie.

2001-2006 Prowadzenie zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim (statystyka pedagogiczna, metodologia badań społecznych, teoria wychowania, pedagogika ogólna)

2001-2004 realizacja zajęć dydaktycznych  w Centrum Edukacji Nauczycielskiej działającym przy UWM w Olsztynie oraz w Centrum Studiów Bałtyckich  w Ełku z następujących przedmiotów: warsztaty, edukacja medialna.

Udział w konferencjach naukowych

 • Letnia Szkoła Młodych Androgogów, Zielona Góra, maj 2002

 • Letnia Szkoła Młodych Pedagogów, Międzyzdroje, wrzesień 2002

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Media i edukacja w globalizującym się świecie”, Olsztyn, październik 2003

 • „Lokalność w pedagogice społecznej-aplikacje praktyczne”, Olsztyn, grudzień 2003

 • „Wprowadzenie do edukacji humanitarnej” -warsztaty dotyczące praw człowieka, uchodźców i pomocy potrzebującym

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dziecko i media elektroniczne –nowy wymiar dzieciństwa. Supraśl,maj 2004

 •   Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Edukacja medialna. Nowa generacja pytań i obszarów badawczych. Olsztyn, październik 2004

 • „Rola mediów lokalnych w życiu społecznym”. Seminarium z cyklu „Edukacja i animacja społeczna w środowisku lokalnym”. Warszawa, styczeń 2005

 • „Edukacja i animacja społeczna w środowisku lokalnym”. Seminarium naukowe, Gdańsk 2006

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dziecko i media elektroniczne. Ich rola w kształtowaniu współczesnego obrazu ludzi, Europy, świata’’.Goniądz, maj 2006

 • Konferencja Naukowa „Edukacja a przemiany tożsamości społecznej”.Jastarnia 2006. Pomorska Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdyni

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Portret Reportera Ryszard Kapuściński 1932-2007”. Olsztyn, styczeń 2008. WSP TWP Olsztyn

 • Ogólnopolskie Seminarium Naukowe „Media i społeczeństwo. Nowe strategie komunikacyjne: stan obecny i perspektywy rozwoju”. Olsztyn, październik 2008. UNIWERSYTET Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ·        

 • Seminarium naukowe z okazji jubileuszu 60-lecia prof. J.Auleytnera. Warszawa, styczeń 2008.WSP TWP Warszawa ·        

 • Ogólnopolskie Seminarium Naukowe „Małżeństwo i rodzina w ponowoczesności”. Olsztyn, wrzesień 2008. UWM Olsztyn ·        

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Arystokratyzm ducha. Kino Krzysztofa Zanussiego”. Olsztyn, styczeń 2009. WSP TWP Olsztyn ·        

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Miłość i związki uczuciowe”. Olsztyn, maj 2009. UWM Olsztyn ·        

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Szkoła wyższa w toku zmian”. Uniwersytet Jagielloński, Kraków , maj 2011 ·        

 • INTERNATIONAL CONFERENCE „THE EDUCATIONAL AND SOCIAL WORLD OF A CHILD. INTERDISCIPLINARY PERSPECTIWE”. Poznań, kwiecień 2012