Zaworska-Nikoniuk Dorota

Stopień naukowy: 
dr
Jednostka: 
Katedra Pedagogiki Opiekuńczej
Stanowisko: 
asystent
Telefon: 
89 524 60 10
Konsultacje: 

Poniedziałek (A, B) 8:45 - 9:45, ul. Prawocheńskiego 13, pok. 02

Wtorek (A, B) 8:45 - 9:45, ul. Prawocheńskiego 13, pok. 02