Stańczak Małgorzata

Stopień naukowy: 
dr
Jednostka: 
Katedra Teorii Wychowania
Stanowisko: 
adiunkt
Strona internetowa: 
Konsultacje: 

Poniedziałek (A,B) 09.00-10.00, ul. Żołnierska 14 A, pok. 71

Czwartek (A,B) 10.30-11.30, ul. Żołnierska 14 A, pok. 71