Sarzała Dariusz

Stopień naukowy: 
dr
Jednostka: 
Katedra Pedagogiki Resocjalizacyjnej
Stanowisko: 
adiunkt
Konsultacje: 

Czwartek (A) 8.45 - 9.45, Żołnierska 14, p. 140 

Czwartek (B) 10.30 - 11.30, Żołnierska 14, p. 140

Piątek (A, B) 8.45 - 9.45, Żołnierska 14, p. 140