Sarzała Dariusz

Stopień naukowy: 
dr
Jednostka: 
Katedra Pedagogiki Resocjalizacyjnej
Stanowisko: 
adiunkt
Telefon: 
89 524 6203
Konsultacje: 

Środa (A) 13.00 - 14.00, ul. Żołnierska 14, p. 140 

Środa (B) 15.30 - 16.30, ul. Żołnierska 14, p. 140 

Czwartek (A) 11.15 - 12.55, ul. Żołnierska 14, p. 140 

Czwartek (B) 14.45 - 15.45, ul. Żołnierska 14, p. 140