Sarzała Dariusz

Stopień naukowy: 
dr
Jednostka: 
Katedra Pedagogiki Resocjalizacyjnej
Stanowisko: 
adiunkt
Telefon: 
89 524 6203
Konsultacje: 

Środa 11.30 - 12.30, ul. Żołnierska 14, p. 140 

Czwartek (A) 10.15 - 11.15, ul. Żołnierska 14, p. 140 

Czwartek (B) 16.30 - 17.30, ul. Żołnierska 14, p. 140