Pulińska Urszula

Stopień naukowy: 
dr
Jednostka: 
Katedra Teorii Wychowania
Stanowisko: 
adiunkt
Strona internetowa: 
Konsultacje: 

Poniedziałek (A, B) 11.30-12.30, ul. Żołnierska 14 A, pok. 72

Czawrtek (A, B) 8.30-9.30, ul. Żołnierska 14 A, pok. 72