Prus Henryk

Tytuł zawodowy: 
mgr inż.
Jednostka: 
Katedra Dydaktyki i Historii Wychowania
Stanowisko: 
wykładowca
Telefon: 
506149578, 5234569
Konsultacje: 

Czwartek (A, B) 15.00 - 16.00, ul. Żołnierska 14, pok. 139

Piątek (A, B) 15.00 - 16.00, ul. Żołnierska 14, pok. 139