Murach Artur

Tytuł zawodowy: 
mgr
Jednostka: 
Dziekanat
Stanowisko: 
specjalista
Telefon: 
89 524 62 88
Konsultacje: 

wtorek - piątek 9.00-13.00

sobota  9.00-13.00 (tylko w dni zjazdów)
ul. Żołnierska 14, pok. 26