Matyjewicz Marek

Stopień naukowy: 
dr
Jednostka: 
Katedra Pedagogiki Opiekuńczej
Stanowisko: 
adiunkt
E-mail: 
Konsultacje: 

Wtorek (A, B) 13.00 - 14.00, ul. Żołnierska 14A, pok. 26

Środa (A, B) 13.00 - 14.00, ul. Prawocheńskiego 13, pok. 07