Matyjewicz Marek

Stopień naukowy: 
dr
Jednostka: 
Katedra Pedagogiki Opiekuńczej
Stanowisko: 
adiunkt
E-mail: 
Konsultacje: 

Poniedziałek (A, B) 12.15 - 13.15, ul. Żołnierska 14A, pok. 26

Wtorek (A) 18.15 - 19.15, ul. Żołnierska 14A, pok. 26

Wtorek (B) 13.00 - 14.00, ul. Żołnierska 14A, pok. 26