Kurkowska Aleksandra

Tytuł zawodowy: 
mgr
Jednostka: 
Dziekanat
Stanowisko: 
starszy referent
Telefon: 
89 524 62 64
Konsultacje: 

wtorek - piątek, 9.00-13.00

sobota, 9.00-13.00 (tylko w dni zjazdów)
ul. Żołnierska 14, pok. 17