Kaczmarczyk Milena

Tytuł zawodowy: 
mgr
Jednostka: 
Katedra Wczesnej Edukacji
Stanowisko: 
asystent
Telefon: 
89 524 62 73
Konsultacje: 

Wtorek (A, B) 8.30 - 9.30, ul. Żołnierska 14A, pok. 35

Środa (A, B) 12.00 - 13.00, ul. Prawocheńskiego 13, pok. 04