Dziekońska Joanna

Tytuł zawodowy: 
mgr
Jednostka: 
Katedra Wczesnej Edukacji
Stanowisko: 
asystent
Telefon: 
89 524 61 52
Konsultacje: 

Środa (A, B) 12.00 - 13.00, ul. Prawocheńskiego 13, pok. 302D

Czwartek (A, B) 10.00 - 11.00, ul. Prawocheńskiego 13, pok. 302D