Dymowska Magdalena

Tytuł zawodowy: 
mgr
Jednostka: 
Katedra Pedagogiki Społecznej
Stanowisko: 
wykładowca
Telefon: 
89 524 62 13
Konsultacje: 

Poniedziałek (A,B) 17.15 - 18.15, ul. Żołnierska 14, pok. 131

Wtorek (A) 12.15 - 13.15, ul. Żołnierska 14, pok. 131

Czwartek (B) 12.15 - 13.15, ul. Żołnierska 14, pok. 131