Dymowska Magdalena

Tytuł zawodowy: 
mgr
Jednostka: 
Katedra Pedagogiki Społecznej
Stanowisko: 
wykładowca
Telefon: 
89 524 62 13
Konsultacje: 

Wtorek (A, B) 14.45 - 15.45, ul. Żołnierska 14, pok. 131

Czwartek (A) 11.15 - 12.15, ul. Żołnierska 14, pok. 131

Czwartek (B) 13:00 - 14:00, ul. Żołnierska 14, pok. 131