Dymowska Magdalena

Tytuł zawodowy: 
mgr
Jednostka: 
Katedra Pedagogiki Społecznej
Stanowisko: 
wykładowca
Telefon: 
89 524 62 13
Konsultacje: 

Wtorek (A,B) 10.30 - 11.30, ul. Żołnierska 14, pok. 131

Środa (A) 10.30 - 11.30, ul. Żołnierska 14, pok. 131

Środa (B) 12.15 - 13.15, ul. Żołnierska 14, pok. 131