Czołgoszewski Jerzy

Stopień naukowy: 
dr
Jednostka: 
Katedra Pedagogiki Resocjalizacyjnej
Stanowisko: 
adiunkt
Telefon: 
89 5246250
Konsultacje: 

Środa: (A) 10.30 - 11. 30, ul. Żołnierska 14, p. 104.

Środa: B) 14.45 - 15. 45, ul. Żołnierska 14, p. 104.

Czwartek: (A) !3.30 - 14.30, ul. Żołnierska 14, p. 104.

Czwartek: (B) 11.30 - 12.30, ul. Żołnierska 14, p. 104.