Bielinis Lidia

Tytuł zawodowy: 
mgr
Jednostka: 
Katedra Pedagogiki Ogólnej
Stanowisko: 
doktorant
Telefon: 
89 524 62 26
Konsultacje: 

Poniedziałek (A) 10.15-11.15

Wtorek (A) 12.00-13.00 (B) 8.00-9.00

Środa  (B) 10.15-11.15 ul.Żołnierska14, pok.135