Bielinis Lidia

Tytuł zawodowy: 
mgr
Jednostka: 
Katedra Pedagogiki Ogólnej
Stanowisko: 
doktorant
Telefon: 
89 524 62 26
Konsultacje: 

Czwartek (A,B) 10.15-11.15 ul.Żołnierska14, pok.150