Rok 2018

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu:

Dziecko – cyfrowy tubylec w szkole. Problemy i wyzwania

Temat konferencji: Szkoła w cyfrowej rzeczywistości

Olsztyn, 17 marca 2018 roku

 

17 marca 2018 r. w Centrum Innowacji i Transferu Technologii „Stara Kotłownia” w Olsztynie odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: Dziecko – cyfrowy tubylec w szkole. Problemy i wyzwania zorganizowana przez Pracownię Pedagogiki Wczesnoszkolnej, Katedrę Wczesnej Edukacji Wydziału Nauk Społecznych UWM w Olsztynie oraz Oddział Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego w Olsztynie. Tematem tegorocznego spotkania naukowego była Szkoła w cyfrowej rzeczywistości. Konferencja została objęta Honorowym Patronatem Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego.

Kontynuując rozważania podjęte w ramach dwóch poprzednich konferencji (2016 i 2017), tym razem tematyka skoncentrowana została na wyzwaniach, jakie stawia dynamicznie zmieniający się świat medialny przed współczesną szkołą. Intencją organizatorów był m.in. dialog różnych środowisk edukacyjnych i wymiana doświadczeń nauczycieli z różnych etapów kształcenia, podczas takich form jak: sesja  plenarna, sekcje problemowe, sesja posterowa oraz warsztaty.

Konferencję otworzyła Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji dr hab. Marzenna Nowicka, prof. UWM. W części inaugurującej głos zabrali: Dziekan WNS dr hab. Sławomir Przybyliński, prof. UWM, Prodziekan WNS dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM, a także Dyrektor Wydziału ds. Kształcenia, Wychowania i Opieki Kuratorium Oświaty w Olsztynie Barbara Antczak. Na wstępie nastąpiło również ogłoszenie wyników konkursu Po co mi cyfrowy świat? Dzień z uczniowskiego życia i wręczenie nagród laureatom przez Przewodniczącą Oddziału PTP w Olsztynie prof. UWM, dr hab. Joannę Ostrouch-Kamińską.

W obradach plenarnych wzięli udział: prof. dr hab. Dorota Klus-Stańska z Uniwersytetu Gdańskiego, dr hab. Jacek Pyżalski, prof. UAM z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniuoraz prof. dr hab. Aleksander Nalaskowski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W pięciu sekcjach problemowych oraz jednej sesji posterowej wygłoszono łącznie prawie pięćdziesiąt referatów i zaprezentowano pięć posterów skoncentrowanych wokół tematyki szkoły w cyfrowej rzeczywistości. Prelegenci reprezentantowi wiele ośrodków akademickich w Polsce, m.in.: SGGW w Warszawie, APS w Warszawie, AJD w Częstochowie, UwB, UMCS w Lublinie, UŚ w Katowicach, ATH w Bielsku-Białej, KUL w Lublinie, UW w Warszawie, UŁ w Łodzi, UAM w Poznaniu, UKW w Bydgoszczy, Politechnikę Łódzką, UWM w Olsztynie. Wśród gości była także przedstawicielka Immanuel Kant Baltic Federal Univesity w Kaliningradzie.

Uzupełnieniem obrad naukowych były warsztaty, które zorganizowano głównie z myślą o nauczycielach zgromadzonych podczas konferencji, reprezentujących niespełna 20 olsztyńskich szkół podstawowych, przedszkoli, ośrodków doskonalenia zawodowego i bibliotek. Uczestnicy konferencji mieli więc okazję wziąć udział w dwóch wybranych z pięciu warsztatach, takich jak: Aplikacje na wszystkie przedmioty szkolne – tworzenie animacji, opowieści i szkolnych projektów (prowadzący: dr Małgorzata Cackowska), Nauczyciel w chmurze – komunikacja i tworzenie materiałów dydaktycznych z wykorzystaniem aplikacji i zasobów sieciowych (prowadzący: mgr Judyta Lipińska), Aplikacje mobilne w pracy nauczyciela szkoły podstawowej – quizy, powtórki, sprawdziany (prowadzący: mgr Maciej Urbaniak), STEAM Park i metoda „6 klocków”  dla dzieci w wieku przedszkolnym (prowadzący: mgr Iga Malik) oraz LEGO® WeDo 2.0 – ożywiamy edukację informatyczną, techniczną i przyrodniczą z uczniami klas I-III(prowadzący: Iga Malik).

Pokłosiem konferencji jest numer tematyczny czasopisma „Problemy Wczesnej Edukacji” 2018, nr 41 (2). Numer dostępny jest w wersji elektronicznej pod adresem: http://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/issue/view/92/Ca%C5%82y%20numer%20PWE%2041

W przygotowaniu jest również III tom monografii naukowej z serii Cyfrowy tubylec w szkole. Diagnozy i otwarcia, który zostanie wydany w 2019 roku.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z konferencji: