Struktura Instytutu

Katedra Dydaktyki i Wczesnej Edukacji

Kierownik Katedry
dr hab. Marzenna Nowicka, prof. UWM

Sekretariat:
mgr Magdalena Jaworowska-Walczak
ul. Prawocheńskiego 13, pok. 302
10-725 Olsztyn
e-mail: kdiwe@uwm.edu.pl
Telefon:  (89)524-62-29
Fax: (89)523-50-57
 

Katedra Psychologii Klinicznej, Rozwoju i Edukacji

Kierownik Katedry
dr hab. Beata Krzywosz-Rynkiewicz, prof. UWM

Sekretariat:
mgr Magdalena Jaworowska-Walczak
ul. Prawocheńskiego 13, pok. 302
10-725 Olsztyn
e-mail: kpkrie@uwm.edu.pl
Telefon:  (89)524-62-29
Fax: (89)523-50-57
 

Katedra Pedagogiki Specjalnej i Resocjalizacji

Kierownik Katedry
dr hab. Sławomir Przybyliński, prof. UWM

Sekretariat:
mgr Anna Łowicka
ul. Żołnierska 14, p. 108
10-561 Olsztyn
e-mail: kpsir@uwm.edu.pl
Telefon:  (89) 524 62 38
 

Katedra Pedagogiki Ogólnej i Opiekuńczej

Kierownik Katedry
prof. dr hab. Józef Górniewicz, prof. zw.

Sekretariat:
mgr Magdalena Górzyńska-Ćwikła
ul. Żołnierska 14A, p. 66
10-561 Olsztyn
e-mail: kpoio@uwm.edu.pl
Telefon:  (89) 523 44 40
 

Katedra Pedagogiki Społecznej i Metodologii Badań Edukacyjnych

Kierownik Katedry
prof. dr hab. Henryk Mizerek

Sekretariat:
mgr Marta Bartczak
ul. Żołnierska 14, p. 129
10-561 Olsztyn
e-mail: kpsimbe@uwm.edu.pl
Telefon:  (89) 524 62 69