Komitet Organizacyjny Konferencji

Prof. UWM, dr hab. Marzenna Nowicka – przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

 Dr Beata Adrjan

Mgr Aneta Świder-Pióro

Dr hab. Agnieszka Bojarska-Sokołowska

Dr Iwona Cymerman

Dr Anna Godlewska-Zaorska

Dr Joanna Dziekońska

Mgr Eliza Gładkowska

Mgr Milena Kaczmarczyk

Dr hab. Alina Kalinowska-Iżykowska

Dr Małgorzata Kowalik-Olubińska

Dr Marcin Michalak

Dr Małgorzata Sławińska

Dr Damian Labiak

Dr  Tomasz Nowakowski