Komitet Organizacyjny Konferencji

Prof. UWM, dr hab. Marzenna Nowicka – przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Prof. UWM, dr hab. Stanisław Czachorowski (Wydział Biologii i Biotechnologii)

Dr Beata Adrjan

Mgr Lidia Bielinis

Dr hab. Agnieszka Bojarska-Sokołowska

Dr Iwona Cymerman

Dr Małgorzata Dagiel

Mgr Marzena Dobosz

Dr Joanna Dziekońska

Mgr Eliza Gładkowska

Mgr Milena Kaczmarczyk

Dr hab. Alina Kalinowska-Iżykowska

Dr Małgorzata Kowalik-Olubińska

Mgr Marta Marciniak

Dr Marcin Michalak

Dr Małgorzata Sławińska

Mgr Magdalena Słowik

Dr Damian Labiak