Opłaty konferencyjne

Opłaty konferencyjne:

  • udział czynny - nauczyciel(ka) akademicki(a), doktorant(ka) - 100 zł
  • udział czynny - nauczyciel(ka), student(ka) - 50 zł
  • udział bierny - bezpłatny

Opłata za udział obejmuje następujące elementy:

  • udział bierny: uczestnictwo we wszystkich zaplanowanych formach podczas trwania konferencji za pośrednictwem prywatnych urządzeń mobilnych, certyfikat poświadczający udział w konferencji

  • udział czynny: wygłoszenie referatu w sekcji, prezentację posteru, certyfikat poświadczający udział w konferencji oraz certyfikat poświadczający wygłoszenie referatu lub/i prezentację posteru, opublikowanie artykułu (po wcześniejszym uzyskaniu pozytywnych recenzji) w jednym z trzech czasopism (40 pkt. na liście ministerialnej) - "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze" (cały numer dedykowany wystąpieniom z konferencji), "Problemy Wczesnej Edukacji" (zarezerwowane miejsca), „Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne” (zarezerwowane miejsca).

Opłaty konferencyjnej prosimy dokonywać do 30 listopada 2022 roku na podany numer bankowy:

58 1240 6960 5798 0000 1988 0001, w tytule przelewu wpisując: Cyfrowy tubylec 2022, imię i nazwisko.

Właściciel rachunku bankowego:
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ul. Michała Oczapowskiego 2
10-719 Olsztyn

Nazwa banku:
Bank Pekao S.A.