Opłaty konferencyjne

Opłaty konferencyjne:

- nauczyciele akademiccy: udział stacjonarny - 400 zł

- nauczyciele akademiccy: udział online - 200 zł

- nauczyciele pozostałych szczebli edukacji: udział stacjonarny - 250 zł

- nauczyciele pozostałych szczebli edukacji: udział online - 100 zł

- studenci, doktoranci: udział stacjonarny - 100 zł

- studenci, doktoranci: udział online - 50 zł

 

Opłata za udział obejmuje następujące elementy:

- udział stacjonarny: materiały konferencyjne, wygłoszenie referatu w sekcji, certyfikat poświadczający udział w konferencji oraz certyfikat poświadczający wygłoszenie referatu, udział w jednym wybranym warsztacie, udział w przerwach kawowych, lunchu, kolacji;

- udział online: wygłoszenie referatu w sekcji, certyfikat poświadczający udział w konferencji oraz certyfikat poświadczający wygłoszenie referatu;

 

Dojazd na miejsce obrad i noclegi uczestnicy opłacają we własnym zakresie. Opłaty konferencyjnej prosimy dokonywać do 10 maja 2024 roku na podany numer bankowy: 32 1240 6960 5798 0000 1988 0081, w tytule przelewu wpisując: Cyfrowy tubylec 2024, imię i nazwisko.

 

Właściciel rachunku bankowego:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ul. Michała Oczapowskiego 2
10-719 Olsztyn