Opłaty konferencyjne

Opłaty konferencyjne:

- udział czynny (nauczyciele akademiccy, doktoranci) - 150 zł

- udział czynny (studenci) – 50 zł

- udział czynny z publikacją – 250 zł

- udział bierny – 50 zł

 

Opłata za udział obejmuje następujące elementy:

- uczestnictwo we wszystkich zaplanowanych formach podczas trwania Konferencji (sesja plenarna, sekcje problemowe, debata, rozmowy kuluarowe, dostęp do tutoriali) za pośrednictwem prywatnych urządzeń mobilnych (udział bierny, udział czynny, udział czynny z publikacją),

- wygłoszenie referatu w sekcji, prezentację posteru, przeprowadzenie tutorialu oraz certyfikat poświadczający udział w konferencji oraz certyfikat poświadczający wygłoszenie referatu, prezentację posteru, nagranie tutorialu (udział czynny, udział czynny z publikacją),

- złożenie artykułu, który zostanie opublikowany (po wcześniejszym uzyskaniu pozytywnej recenzji) w publikacji w formie czwartego tomu z serii Cyfrowy tubylec w szkole – diagnozy i otwarcia. Termin zakończenia przyjmowania artykułów zostanie ogłoszony podczas konferencji (udział czynny z publikacją).

 

Opłaty konferencyjnej prosimy dokonywać do 30 listopada 2020 roku na podany numer bankowy:

43 1240 6960 5798 0000 1988 0077, w tytule przelewu wpisując: Cyfrowy tubylec 2020, imię i nazwisko.