Komitet Naukowy Konferencji

Prof. APS, dr hab. Józefa Bałachowicz (APS im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie)

Prof. UWM, dr hab. Stanisław Czachorowski (Wydział Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie)

Prof. UG, dr hab. Alicja Jurgiel-Aleksander (Wydział Nauk Społecznych UG)

Prof. UWM, dr hab. Hanna Kędzierska (Wydział Nauk Społecznych UWM)

Prof. UAM, dr hab. Hanna Krauze-Sikorska (Wydział Studiów Edukacyjnych UAM)

 Prof. UWM, dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska (Wydział Nauk Społecznych UWM)

Prof. SGGW, dr hab. Ewa Skrzetuska (Wydział Nauk Społecznych SGGW w Warszawie)

Prof. UWM, dr hab. Małgorzata Suświłło (Wydział Nauk Społecznych UWM)

Prof. UwB, dr hab. Janina Uszyńska-Jarmoc (Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB)

Prof. UW, dr hab. Małgorzata Żytko (Wydział Pedagogiczny UW)