Kontakt

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Wydział Nauk Społecznych

Instytut Nauk Pedagogicznych

Katedra Dydaktyki i Wczesnej Edukacji

ul. Prawocheńskiego 13

10-447 Olsztyn

Telefon:  (89)524-62-29

Fax: (89)523-50-57

 

 W sprawie szczegółowych informacji o konferencji zapraszamy do kontaktu drogą e-mailową:

cyfrowy.tubylec@wp.pl

Osoby odpowiedzialne za obsługę poczty elektronicznej:

Przewodnicząca Konferencji: dr hab. Marzenna Nowicka, prof. UWM

Sekretarz Konferencji: Dr Joanna Dziekońska 

dr Małgorzata Sławińska

dr Marcin Michalak