Rok 2020

11 grudnia 2020 roku odbyła się V Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Dziecko – cyfrowy tubylec w szkole. Problemy i wyzwania”. Tematem tegorocznego spotkania była „Cyfrowość w kontekstach akademickich”. Konferencja została zorganizowana przez Katedrę Dydaktyki i Wczesnej Edukacji Wydziału Nauk Społecznych przy współudziale Oddziału Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego w Olsztynie.

Cztery poprzednie konferencje były poświęcone kolejno: uczniowi w cyfrowym świecie, nauczycielowi, szkole oraz środowisku cyfrowemu. Tym razem organizatorzy postanowili podjąć naukowy namysł nad cyfrowością w kontekstach akademickich. Tegoroczna edycja dotyczyła więc szkolnictwa wyższego, jego podmiotów, miejsc, działań i dylematów. Przez cztery lata konferencja odbywała się w kortowskiej Starej Kotłowni i przyciągała do Olsztyna corocznie przedstawicieli różnych środowisk edukacyjnych, od nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i średnich po nauczycieli akademickich. Tym razem uczestnicy spotkali się na platformie ClickMeeting.

Przygotowanie wydarzenia było dużym wyzwaniem dla organizatorów, ponieważ odbywało się na nieznanym polu. Prace organizacyjne prowadził zespół pracowników i doktorantów z Katedry Dydaktyki i Wczesnej Edukacji pod kierunkiem prof. Marzenny Nowickiej. Do współpracy zaproszono również prof. Stanisława Czachorowskiego z Wydziału Biologii i Biotechnologii oraz mgr Lidię Bielinis z Katedry Pedagogiki Społecznej i Metodologii Badań Edukacyjnych WNS. Największą trudnością było przygotowanie przestrzeni do obrad i dyskusji, które dotąd odbywały się w tradycyjnej formie. W celu zapewniania sprawnego przebiegu wydarzenia zorganizowano spotkania testowe dla uczestników w dniach 8-10 grudnia, w godzinach od 17.00-19.00.

Konferencja rozpoczęła się od oficjalnego przywitania gości i uczestników przez Przewodniczącą Konferencji. Swoją obecnością zaszczycił Prorektor ds. Studenckich, prof. Sławomir Przybyliński oraz Dziekan Wydziału Nauk Społecznych, prof. Joanna Ostrouch-Kamińska. Podczas konferencji odbyły się zarówno obrady plenarne jak i trzy równoległe sekcje tematyczne. W ramach obrad plenarnych wystąpił prof. Michał Klichowski z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz prof. Stanisław Czachorowski z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Sekcje tematyczne odbywały się jednocześnie w trzech różnych pokojach sieciowych, jednak uczestnicy mieli możliwość przemieszczać się między nimi. Poświęcone zostały one rozważaniom na temat „Wielogłosu akademickiego o zjawiskach trudnych/możliwych/koniecznych w edukacji zdalnej”. W pierwszej sekcji wielogłos dotyczył relacji i wystąpiło w niej 12 prelegentów. Moderatorem sekcji była prof. Marzenna Nowicka. Druga sekcja moderowana przez prof. Stanisława Czachorowskiego dotyczyła wyzwań edukacji zdalnej i składała się z 11 wystąpień. W trzeciej sekcji wystąpiło 11 prelegentów, którzy przedstawili referaty nt. działań podejmowanych w ramach edukacji zdalnej. Sekcję moderowała dr Małgorzata Kowalik-Olubińska. Prelegenci reprezentowali różne ośrodki akademickie, min.: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,  Uniwersytet Śląski, SGGW w Warszawie, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Uniwersytet Jagielloński, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. 

Oprócz obrad plenarnych i sekcji problemowych została zorganizowana również sesja posterowa moderowana przez mgr Marzenę Dobosz oraz panel dyskusyjny zatytułowany „Dylematy akademickiego kształcenia online”. Tradycyjną teczkę z materiałami konferencyjnymi zastąpiła teczka cyfrowa przygotowana na platformie Wakelet, a rozmowy kuluarowe odbyły się w ramach kawiarenki naukowej w serwisie Facebook. Zapraszamy do jej odwiedzenia:

https://www.facebook.com/events/3415293948557696/

Tradycją stało się również organizowanie przy konferencji konkursu dedykowanego tytułowym cyfrowym tubylcom. Corocznie przygotowują go członkinie i członkowie Oddziału Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego w Olsztynie. Tak też było w tym roku. Podczas konferencji odbyło się rozstrzygnięcie konkursu pt. „Jak to jest być studentem online” oraz wręczenie nagród laureatom.

Wszystkim gościom, prelegentom i uczestnikom dziękujemy za obecność podczas konferencji  i podzielenie się  interesującymi refleksjami, pytaniami i pomysłami. Mamy nadzieję, że będą one stanowiły inspirację do dalszych dociekań badawczych w obszarze szeroko rozumianej cyfrowości w kontekstach akademickich a także staną się motywacją do dalszych dobrych praktyk.

 

Sekretarz Konferencji

Joanna Dziekońska