Rok 2016

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu:

Dziecko – cyfrowy tubylec w szkole. Problemy i wyzwania

Temat konferencji: Uczeń i jego cyfrowy świat

Olsztyn, 9 kwietnia 2016 roku

 

9 kwietnia 2016 roku w Centrum Innowacji i Transferu Technologii „Stara Kotłownia” odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Dziecko – cyfrowy tubylec w szkole. Problemy i wyzwania. Tematem konferencji był Uczeń i jego cyfrowy świat a jej organizatorami Pracownia Pedagogiki Wczesnoszkolnej, Katedra Wczesnej Edukacji na Wydziale Nauk Społecznych oraz Centrum Innowacji i Transferu Technologii. Celem konferencji była integracja środowisk: nauczycielskiego i akademickiego wokół kategorii zmiany determinowanej przeobrażeniami współczesnego świata, w tym zmiany ucznia, cyfrowego tubylca. Organizatorzy dostrzegli bowiem konieczność konfrontacji oczekiwań współczesnego dziecka z założeniami edukacji, proponując dialog w takich formach jak: warsztaty, wykłady, referaty w sekcjach czy sesja posterowa oraz plakatowa. Konferencję otworzyła Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego dr hab. Marzenna Nowicka, prof. UWM, witając ponad 120 gości zgromadzonych w nowoczesnej sali „Starej Kotłowni” . Na wstępie głos zabrali również Dyrektor CIiTT Jerzy Siwkiewicz oraz Dziekan WNS dr hab. Małgorzata Suświłło, prof. UWM. Nie zabrakło także przedstawicieli olsztyńskich władz oświatowych. Swoją obecnością zaszczycił bowiem Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki, który podczas konferencji wystąpił po raz pierwszy w nowej roli kuratora.

Obrady plenarne odbyły się w dwóch częściach i zostały wypełnione interesującymi wystąpieniami prelegentów reprezentujących różne środowiska edukacyjne oraz różne ośrodki akademickie. O mózgu cyfrowego tubylca opowiadał dr Marek Kaczmarzyk reprezentujący Uniwersytet Śląski w Katowicach, natomiast o zanurzeniu współczesnego ucznia w smogu informacji mówiła dr hab. Grażyna Penkowska, prof. UG. Prof. zw. dr hab. Marek Sokołowski przybliżył sylwetkę medialnego screenagersa, natomiast dr hab. Hanna Kędzierska, prof. UWM odniosła się do roli współczesnego nauczyciela w obliczu zmiany i jego uwikłania „w sieć” doskonalenia zawodowego. Z pozytywnym odbiorem audytorium spotkało się również wystąpienie Jolanty Okuniewskiej, finalistki konkursu The Global Teachers Prize, która opowiedziała o swoich przygodach z nowymi technologiami w szkole. Ważnym elementem w programie konferencji były obrady w sekcjach koncentrujące się wokół trzech zagadnień: cyfrowy świat z perspektywy dziecka; nauczyciel w cyfrowym świecie a szanse na porozumienie z dzieckiem; cyfrowy świat – panorama problemów i wyzwań. W ich trakcie można byłoby wysłuchać ponad dwudziestu wystąpień zaprezentowanych przez osoby związane z różnymi ośrodkami akademickimi i instytucjami w Polsce, m.in. Akademią Morską w Gdyni, Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetem w Białymstoku, Politechniką Łódzką, Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, firmą Oppe Sp. z oo. Uzupełnieniem obrad naukowych były warsztaty, które zorganizowano głównie z myślą o nauczycielach licznie zgromadzonych podczas konferencji, reprezentujących 17 olsztyńskich szkół. Celem warsztatów zostało uczynione doświadczanie możliwości wykorzystania nowych technologii w pracy nauczyciela z cyfrowym tubylcem. Tym samym uczestnicy warsztatów mieli okazję poszerzyć swoje kompetencje w zakresie wykorzystania smartfonu na lekcji (warsztat prowadzony przez nauczyciela Macieja Urbaniaka oraz ucznia II klasy liceum Piotra Karkosę), zastosowania e-podręcznika w pracy z uczniami na różnych szczeblach edukacji (warsztat prowadzony przez Annę Przybysz i Angelikę Wiśniewską – Ośrodek Rozwoju Edukacji), a także użycia piktogramów w edukacji wczesnoszkolnej (warsztat prowadzony przez Ewę Brodę).   Perspektywę głównego bohatera konferencji, a więc współczesnego dziecka można było poznać, dzięki sondzie przygotowanej i zaprezentowanej przez Wiesława Szyszkowskiego przy współpracy z Kołem Naukowym Wczesnej Edukacji. Cyfrowi tubylcy opowiadali o swojej codzienności w erze nowych technologii. Uzupełnieniem sondy były prace plastyczne przygotowane przez uczniów Gimnazjum nr 13 w Olsztynie pod kierunkiem Joanny Bałczenkow, które były poświęcone tematyce użytkowania cyberprzestrzeni.

Pokłosiem konferencji jest monografia:
Nowicka M., Dziekońska J. (red. nauk.), "Cyfrowy tubylec w szkole - diagnozy i otwarcia". Tom I "Współczesny uczeń a dydaktyka 2.0"
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2018, ISBN 978-83-8019-821-0.