Praktyka ciągła 2022/2023

 Wykaz praktyk ciągłych realizowanych w roku akademickim 2022/2023

 

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE STACJONARNE

II Pedagogika specjalna - zobacz

III Pedagogika specjalna w zakresie:

IV Pedagogika specjalna w zakresie:

II Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - zobacz

IV Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - zobacz

III Psychologia - zobacz

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE NIESTACJONARNE

II Pedagogika specjalna - zobacz

IV Pedagogika specjalna w zakresie:

II Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - zobacz

IV Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - zobacz

 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE

I Pedagogika w zakresie:

II Pedagogika w zakresie:

I Praca socjalna - zobacz

II Socjologia - zobacz

II/III Bezpieczeństwo narodowe - zobacz

II/III Analityka i zarządzanie publiczne - zobacz

II/III Politologia - zobacz

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA NIESTACJONARNE

I Pedagogika w zakresie:

II Pedagogika w zakresie:

I Praca socjalna - zobacz

II/III Bezpieczeństwo narodowe - zobacz

 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA STACONARNE

I Pedagogika w zakresie:

  • Pedagogika opiekuńcza z socjoterapią BRAK NABORU
  • Animacja społeczna z projektowaniem edukacyjnym - BRAK NABORU

II Pedagogika wczesnej edukacji - zobacz

I/II Bezpieczeństwo narodowe - zobacz

I/II Politologia - zobacz

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA NIESTACONARNE

I Pedagogika w zakresie:

  • Pedagogika opiekuńcza z socjoterapią BRAK NABORU
  • Animacja społeczna z projektowaniem edukacyjnym - BRAK NABORU

I/II Bezpieczeństwo narodowe - zobacz