I/II Bezpieczeństwo narodowe 2022/2023 studia niestacjonarne

Opiekun praktyk z WNS: dr Przemysław Piotrowski

przemyslaw.piotrowski@uwm.edu.pl

Praktyka:  160 godzin

Opiekun praktyk zaplanował spotkanie organizacyjne ze studentami w dniu 

 

Dokumenty do pobrania i wydrukowania przez studenta:

1. Wniosek o praktykę studencką - pobierz

2. Umowa o organizację praktyki studenta (w dwóch egzemplarzach) - pobierz

3. Dziennik praktyk - pobierz

4. Karta oceny praktyki studenckiej - pobierz

5. Sprawozdanie z praktyki - pobierz

 

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminami wewnętrznymi:

  • Procedura realizacji praktyk ciągłych Wydziału Nauk Społecznych UWM  Zobacz »
  • Regulamin Praktyk Wydziału Nauk Społecznych UWM  Zobacz »