IV rok Pedagogika specjalna w zakresie: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną 2022/2023 studia stacjonarne semestr 7

Opiekun praktyk z WNS: dr hab. Iwona Myśliwczyk prof. UWM

iwona.mysliwczyk@uwm.edu.pl

Praktyka ciągła - do grupy przedmiotów z zakresu I: 60 godzin

 Opiekun praktyk zaplanował spotkanie organizacyjne ze studentami w dniu 

 

Dokumenty do pobrania i wydrukowania przez studenta:

1. Wniosek o praktykę studencką - pobierz

2. Umowa o organizację praktyki studenta (w dwóch egzemplarzach) - pobierz

3. Umowa zlecenia dla opiekuna praktyk w placówce - pobierz

4. Dziennik praktyk - pobierz

5. Karta oceny praktyki studenckiej - pobierz

6. Sprawozdanie z praktyki - pobierz

 

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminami wewnętrznymi:

  • Procedura realizacji praktyk ciągłych Wydziału Nauk Społecznych UWM  Zobacz »
  • Regulamin Praktyk Wydziału Nauk Społecznych UWM  Zobacz »