Praktyka ciągła 2021/2022

 

Wykaz praktyk ciągłych realizowanych w roku akademickim 2021/2022

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE STACJONARNE

II Pedagogika specjalna - zobacz

III Pedagogika specjalna w zakresie:

II Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - zobacz

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE NIESTACJONARNE

III Pedagogika specjalna w zakresie:

II Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - zobacz

 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE

I Pedagogika, w zakresie:

II Pedagogika, w zakresie:

II Praca socjalna - zobacz

III Bezpieczeństwo narodowe - zobacz

II Analityka i zarządzanie publiczne - zobacz

III Politologia - zobacz

II Socjologia - zobacz

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA NIESTACJONARNE

I Pedagogika, w zakresie:

II Pedagogika w zakresie:

III Bezpieczeństwo narodowe - zobacz

 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA STACONARNE

I Pedagogika, w zakresie:

I Pedagogika specjalna, w zakresie:

I Pedagogika wczesnej edukacji - zobacz

II Pedagogika wczesnej edukacji - zobacz

II Bezpieczeństwo narodowe - zobacz

 STUDIA DRUGIEGO STOPNIA NIESTACJONARNE

I Pedagogika, w zakresie:

II Pedagogika, w zakresie:

I Pedagogika specjalna, w zakresie:

II Bezpieczeństwo narodowe - zobacz