I rok Pedagogika opiekuńcza z socjoterapią 2021/2022 STUDIA STACJONARNE

Opiekun praktyk z WNS: dr Katarzyna Nosek-Kozłowska

katarzyna.nosek@uwm.edu.pl

Praktyka: 120 godzin

 Opiekun praktyk zaplanował spotkanie organizacyjne ze studentami w dniu 16 marca 2022 r. o godz. 9:45

Dokumenty do pobrania i wydrukowania przez studenta:

1. Wniosek o praktykę studencką - pobierz

2. Umowa o organizację praktyki studenta (w dwóch egzemplarzach) - pobierz

3. Dziennik praktyk - pobierz

4. Karta oceny praktyki studenckiej - pobierz

5. Sprawozdanie z praktyki - pobierz

 

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminami wewnętrznymi:

  • Procedura realizacji praktyk ciągłych Wydziału Nauk Społecznych UWM  Zobacz »
  • Regulamin Praktyk Wydziału Nauk Społecznych UWM  Zobacz »