III rok Pedagogika specjalna w zakresie: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną 2021/2022 STUDIA STACJONARNE semestr 5

Opiekun praktyk z WNS: dr hab. Iwona Myśliwczyk

iwona.mysliwczyk@uwm.edu.pl

Praktyka ciągła - do grupy przedmiotów z zakresu edukacji włączającej I: 60 godzin

Opiekun praktyk zaplanował spotkanie organizacyjne ze studentami w dniu 5 stycznia 2022 r. (środa) o godz. 9.20 na platformie Teams - kod do spotkania: 0xorpw6

 

Dokumenty do pobrania i wydrukowania przez studenta:

1. Wniosek o praktykę studencką - pobierz

2.Umowa o organizację praktyki studenta (w dwóch egzemplarzach) - pobierz

3. Umowa zlecenia dla opiekuna praktyk w placówce - pobierz

4. Dziennik praktyk - pobierz

5. Karta oceny praktyki studenckiej - pobierz

6. Sprawozdanie z praktyki - pobierz

 

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminami wewnętrznymi:

  • Procedura realizacji praktyk ciągłych Wydziału Nauk Społecznych UWM  Zobacz »
  • Regulamin Praktyk Wydziału Nauk Społecznych UWM  Zobacz »