I rok Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością 2021/2022 STUDIA NIESTACJONARNE

Opiekun praktyk z WNS: dr hab. Beata Antoszewska

beata.antoszewska@uwm.edu.pl

Praktyka ciągła: psychologiczno-pedagogiczna: 120 godzin

 

Dokumenty do pobrania i wydrukowania przez studenta:

1. Wniosek o praktykę studencką - pobierz

2. Umowa o organizację praktyki studenta (w dwóch egzemplarzach) - pobierz

3. Dziennik praktyk - pobierz

4. Karta oceny praktyki studenckiej - pobierz

5. Sprawozdanie z praktyki - pobierz

 

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminami wewnętrznymi:

  • Procedura realizacji praktyk ciągłych Wydziału Nauk Społecznych UWM  Zobacz »
  • Regulamin Praktyk Wydziału Nauk Społecznych UWM  Zobacz »