Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Szanowni Studenci

Uprzejmie informujemy o możliwości realizacji praktyk studenckich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Studenci podczas praktyk będą mogli zapoznać się ze strukturą organizacyjną Samorządu Województwa, podstawowymi aktami prawnymi powołującymi samorząd i ich praktycznym wymiarem, poznać organy samorządu oraz przyjrzeć się ich funkcjom i zasadom pracy oraz procesowi stanowienia prawa miejscowego.

Podanie o praktyki należy składać w Departamencie Organizacyjnym przy ul. E. Plater 1 w Olsztynie w pokoju 117. W podaniu należy uwzględnić docelowy Departament, którym student jest zainteresowany.