Fundacja na rzecz Dorosłych Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną BĄDŹMY RAZEM

Szanowni Studenci,

W imieniu Warszawskiej Fundacji na rzecz Dorosłych Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną BĄDŹMY RAZEM zapraszamy do realizacji praktyki ciągłej podczas turnusu rehabilitacyjnego.

Fundacja zaprasza jedną osobę z Wydziału Nauk Społecznych na wyjazd z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym i umiarkowanym, na turnus rehabilitacyjny w Brennej

w terminie 9-23.07.2023 r.

Pragniemy zaznaczyć, iż za udział w turnusie studentowi przysługuje wynagrodzenie.

 

Dzięki udziałowi w turnusie można zrealizować dwie praktyki odbywane na IV roku Pedagogiki specjalnej:
1) Praktyka ciągła - do grupy przedmiotów z zakresu I- IV rok, 7 sem., 60 godz., zaliczenie z oceną
2) Praktyka ciągła - do grupy przedmiotów z zakresu II - IV rok, 8 sem., 60 godz., zaliczenie z oceną

 

Dokładniejszych informacji nt. wyjazdu na turnus, dowiecie się Państwo dzwoniąc pod numer

tel. 662 59 50 50, Pan Krzysztof Marciniak.