Muzeum Powstania Warszawskiego

Szanowni Państwo,

  Muzeum Powstania Warszawskiego rozpoczęło w 2021 roku strategiczny projekt związany z upamiętnianiem Powstańców Warszawskich. Przygotowujemy bazę grobów Powstańców Warszawskich" w całej Polsce.

  Chcemy zidentyfikować miejsca pochowków PW, którzy spoczęli nie tylko na Powązkach Warszawskich czy Cmentarzu Bródnowskim - gdzie możemy odszukać najwięcej kwater, ale także pragniemy zidentyfikować miejsca pochowku Powstańców, którzy osiedlili się w innych regionach kraju i tam też, po latach spoczęli na lokalnych nekropoliach.

  Podjęliśmy ogromny trud zweryfikowania istniejącej wiedzy na ten temat. Chcemy ją uporządkować, oznaczyć miejsca, gdzie hipotetycznie mogą spoczywać Powstańcy, zidentyfikować groby, które nie zostały oznaczone. Będzie to zarówno przyczynek do dogłębnych badań historycznych, ale także  impuls do renowacji kwater przez stosowne instytucje.

  Projekt zakłada społeczny udział wielu osób i instytucji, ale kluczowym pozostaje jednak rzetelna historyczna kwerenda, która jest niezbędna, aby można było podjąć systemową opiekę nad grobami bohaterów, którym należy się szacunek i upamiętnienie.

  W ramach Działu historycznego MPW powołaliśmy zespół historyków, który pracuje nad zbieraniem i weryfikacją danych do projektu. Wykonujemy także zdjęcia nagrobków w celu zamieszczenia ich w powstałej w ubiegłym roku bazie grobów Powstańców Warszawskich dostępnej na stronie Muzeum.

  Tą drogą chcielibyśmy zaprosić Państwa do wspólnego działania proponując praktyki studentom wydziałów, które będą zainteresowane współpracą z nami w tym zakresie.

  Z jednej strony zapraszamy studentów do odbycia stacjonarnych praktyk w ustalonym wspólnie terminie, a drugiej strony umożliwiamy także zdalną formę działań na rzecz projektu. Zakres prac przewiduje wówczas poszukiwania na lokalnych cmentarzach, kwerendy w księgach i literaturze przedmiotu oraz wykonanie fotografii kwater i oznaczenie ich geolokalizacji  według wytycznych przygotowanych przez nasz Zespół. Podstawą zaliczenia praktyk będzie wówczas wynik działań ustalonych przez opiekuna praktyk z ramienia Muzeum.

  Mam nadzieję, iż tak ważny społecznie projekt będzie interesujący dla słuchaczy Państwa Uczelni, szczególnie w roku, w którym obchodzimy 80 lecie Powstania Warszawskiego.

 

ANETTA JAWORSKA-RUTKOWSKA Kierownik Działu Historycznego Muzeum Powstania Warszawskiego

Kontakt: 506 943 246, ajaworska@1944.pl