Trybalska Małgorzata

Tytuł zawodowy: 
mgr
Jednostka: 
Dziekanat
Stanowisko: 
starszy referent
Telefon: 
89 524 62 97
Konsultacje: 

wtorek - piątek, 9.00-13.00
ul. Żołnierska 14, pok. 24