Olender-Jermacz Bernadetta

Tytuł zawodowy: 
mgr
Jednostka: 
Katedra Pedagogiki Opiekuńczej
Stanowisko: 
asystent
Telefon: 
89 524 62 47, 692 509 766
Konsultacje: 

Wtorek (B) 13.00 - 14.30, ul. Prawocheńskiego 13, pok. 02

Środa (A) 12.30 - 14.00, ul. Prawocheńskiego 13, pok. 02

Czwartek (A, B) 8.45 - 9.45, ul. Żołnierska 14, pok. 145