Olender-Jermacz Bernadetta

Tytuł zawodowy: 
mgr
Jednostka: 
Katedra Pedagogiki Opiekuńczej
Stanowisko: 
asystent
Telefon: 
89 524 62 47, 692 509 766
Konsultacje: 

Wtorek (A) 8.45 - 9.45, ul. Żołnierska 14, pok. 145

Środa (A) 10.30 - 11.30, ul. Żołnierska 14, pok. 145

Środa (B) 9.30 - 11.30, ul. Żołnierska 14, pok. 145