Olender-Jermacz Bernadetta

Tytuł zawodowy: 
mgr
Jednostka: 
Katedra Pedagogiki Opiekuńczej
Stanowisko: 
asystent
Telefon: 
89 524 62 47, 692 509 766
Konsultacje: 

Środa (B) 8.15 - 9.15, ul. Prawocheńskiego 13, pok. 02

Środa (B) 10.45 - 11.30, ul. Prawocheńskiego 13, pok. 02

Czwartek (A) 14.45 - 15.15, ul. Żołnierska 14, pok. 145

Czwartek (B) 8.30 - 9.30, ul. Żołnierska 14, pok. 145