Kurkowski Cezary

Stopień naukowy: 
dr
Jednostka: 
Katedra Pedagogiki Społecznej
Stanowisko: 
adiunkt
Telefon: 
89 524 62 34
Konsultacje: 

Środa (A, B) 14.00 - 15.00, ul. Żołnierska 14, pok. 48

Czwartek (A, B) 11.00 - 12.00, ul. Żołnierska 14, pok. 48