Kurkowski Cezary

Stopień naukowy: 
dr
Jednostka: 
Katedra Pedagogiki Społecznej
Stanowisko: 
adiunkt
Telefon: 
89 524 62 34
Konsultacje: 

Wtorek (A, B) 12.00 - 13.00, ul. Żołnierska 14, pok. 48

Środa (A, B) 12.00 - 13.00, ul. Żołnierska 14, pok. 48