Ciczkowska-Giedziun Małgorzata

Stopień naukowy: 
dr
Jednostka: 
Katedra Pedagogiki Społecznej
Stanowisko: 
adiunkt
Telefon: 
89 524 62 13
Konsultacje: 

Poniedziałek (A, B) 10.30 - 11.30, ul. Żołnierska 14, pok. 131

Środa (A, B) 11.15-12.15, ul. Żołnierska 14, pok. 131