• ”Prowadzone

  Praktyki śródroczne
  Pomoc rodzinie i poradnictwo opiekuńczo-wychowawcze
 • ”Dorobek

  Artykuły i rozdziały w monografii:

  1. K. Nosek, Migracje zarobkowe rodziców przyczyną trudności wychowawczych ujawnianych przez dzieci, w: Pobrzeżne problemy współczesnej pedagogiki (red. J. Górniewicz, A. Małyska), Olsztyn 2015, Centrum Badan Społecznych UWM, ISBN 978 – 83 – 63911 – 14 – 0.

  2. K. Nosek, Dom Studencki – mój drugi dom. Obraz stylu życia studentów Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie w Domu Studenckim nr 13 w latach 2010 – 2015, w: Walidacja a system szkolnictwa wyższego. Stare problemy w nowych aranżacjach słownych i aksjologii, Olsztyn 2015, Centrum Badań Społecznych UWM, ISBN 978 – 83 – 63911 – 13 – 3.

  3. K. Nosek, Jakość życia ludzi starszych na polskiej wsi XXI wieku, w: Seniorzy w pryzmacie koncepcji „Społeczeństwo dla wszystkich grup wieku” (red. A. Leszczyńska – Rejchert, L. Domańska, E. Subocz), Olsztyn 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego, ISBN 978 – 83 – 7299 – 955 – 9.

  4. K. Nosek, Ojcostwo: prawda i rzeczywistość, w: Oblicza ojcostwa: wczoraj – dziś – jutro (red. Ks. J. Zimny), Stalowa Wola 2015, Katedra Pedagogiki Religii KUL Wydział Zamiejscowy w Stalowej Woli, ISBN 978 – 83 – 63835 – 39 -2.

 • ”Kontakt”

  pok. 73
  e-mail: katarzyna.nosek@onet.eu