• ”Prowadzone

  Technologie informacyjne w pedagogice

 • ”Dorobek

  Monografie wieloautorskie:

  1. J. Górniewicz, M. Warmiński, P. Piotrowski (red.), Obszary pedagogicznych szans i zagrożeń, Olsztyn 2013, ISBN 978-83-63911-12-6.

  2. J. Górniewicz, P. Piotrowski, M. Warmiński (red.) , Szkolnictwo wyższe przekroje współczesnych problemów, Olsztyn 2013, ISBN 978-83-63911-08-9.

  3. J. Górniewicz, M. Warmiński (red.) Katedra UNESCO UWM w Olsztynie w dwudziestolecie funkcjonowania. Zbiór tekstów, Olsztyn 2014, ISBN 978-83-63911-06-5.

  4. J. Górniewicz, M. Warmiński (red.) Pobrzeża badań pedagogicznych 20-lecie Katedry UNESCO UWM, Olsztyn 2014, ISBN 978-83-63911-10-2

  Artykuły i rozdziały w monografii:

  1. M. Warmiński, Dom studencki jako środowisko socjalizacyjne – zarys problematyki, (w:) Podmioty wyższej edukacji w perspektywie przemian, J. Górniewicz (red.), Centrum Badań Społecznych UWM i Katedra UNESCO UWM, zeszyt 3, Olsztyn 2012.

  2. A. Małyska, M. Warmiński, Nauczyciel akademicki – uczony, badacz, wychowawca, (w:) Przestrzenie badań edukacyjnych – egzemplifikacje, red. J. Górniewicz, Zeszyt 2, Olsztyn 2012.

  3. A. Małyska, M. Warmiński, Losy zawodowe absolwentów szkoły wyższej, (w:) Między ideałem a codziennością. Wybrane współczesne konteksty szkolnictwa wyższego, J. Górniewicz (red.), Centrum Badań Społecznych UWM i Katedra Teorii Wychowania UWM, Olsztyn 2012.

  4. M. Warmiński, Styl życia jako kategoria badawcza w pedagogice szkoły wyższej, (w:) Szkolnictwo wyższe przekroje współczesnych problemów, red. J. Górniewicz, P. Piotrowski, M. Warmiński, Olsztyn 2013.

  5. A. Małyska, M. Warmiński, Szkoła zawodowa w systemie oświaty, percepcji społecznej i wymagań rynku pracy, (w:) Obszary pedagogicznych szans i zagrożeń, J. Górniewicz, M. Warmiński, P. Piotrowski (red.), Olsztyn 2013.

  6. P. Piotrowski, A. Małyska, C. Kurkowski, M. Warmiński, The course of the pedagogical innovation application process according to the Project “The model of the vocational education in the gastronomy – hotels trade connected with the system of the formal competences validation and classification” in District of Warmia and Mazury, (w:) Model kształcenia w branży gastronomiczno-hotelarskiej połączony z systemem walidacji kwalifikacji i kompetencji formalnych, (red.) A. Małyska, P. Piotrowski, Olsztyn 2014, ISBN 978-83-931779-8-1.

  7. M. Warmiński, P. Piotrowski, Podstawy metodologiczne oraz organizacja ewaluacji projektu wdrażania modelu kształcenia modułowego w wybranych szkołach, (w:) Model kształcenia w branży gastronomiczno-hotelarskiej połączony z systemem walidacji kwalifikacji i kompetencji formalnych, (red.) A. Małyska, P. Piotrowski, Olsztyn 2014, ISBN 978-83-931779-8-1.

  8. P. Piotrowski, M. Warmiński, Skuteczność modułowego modelu kształcenia zawodowego, (w:) Model kształcenia w branży gastronomiczno-hotelarskiej połączony z systemem walidacji kwalifikacji i kompetencji formalnych, (red.) A. Małyska, P. Piotrowski, Olsztyn 2014, ISBN 978-83-931779-8-1.

  9. M. Warmiński, P. Piotrowski, Ekspertyza pedagogiczna środka dydaktycznego jako przykład współpracy nauki z gospodarką, (w:) J. Górniewicz, M. Warmiński (red.) Pobrzeża badań pedagogicznych 20-lecie Katedry UNESCO UWM, Olsztyn 2014, ISBN 978-83-63911-10-2.

  10. M. Warmiński, P. Piotrowski, Poczucie bezpieczeństwa w środowisku lokalnym w kontekście ogólnego poczucia bezpieczeństwa i jakości życia, (w:) J. Górniewicz, M. Warmiński (red.) Pobrzeża badań pedagogicznych 20-lecie Katedry UNESCO UWM, Olsztyn 2014, ISBN 978-83-63911-10-2.

  11. A. Małyska, P. Piotrowski, M. Warmiński, Nauczyciele kształcenia zawodowego o modelu kształcenia modułowego, „Edukacja Ustawiczna Dorosłych” 2015, nr 4, ISSN 1507- 6563.

 • ”Kontakt”

  pok. 67, 68
  tel. 89 524 62 36
  fax 89 524 62 56
  tel. kom.: 602819931
  e-mail: marcin.warminski@kortowo.pl