Opłata konferencyjna

Opłatę konferencyjną należy przesłać do 31 lipca 2023 roku na rachunek bankowy Towarzystwa Naukowego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie 49 1240 5598 1111 0000 5025 2273 z dopiskiem „Konferencja KEN, imię i nazwisko”

Dane do przelewu:

Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie

10-402 OLSZTYN

ul. Partyzantów 87

NIP: 739–29-86-814

Bank Pekao S.A.

Numer konta bankowego
49 1240 5598 1111 0000 5025 2273

 

Wysokość opłaty konferencyjnej uzależniona jest od formy uczestnictwa w konferencji:

Uczestnictwo stacjonarne z referatem (bufet kawowy, obiad, materiały konferencyjne, certyfikat, wydanie publikacji) - 300 zł

Uczestnictwo stacjonarne bez referatu (bufet kawowy, obiad, materiały konferencyjne, certyfikat) - 150 zł

Uczestnictwo zdalne z referatem (materiały konferencyjne, certyfikat, wydanie publikacji, koszty organizacyjne) – 200 zł

Uczestnictwo zdalne bez referatu (materiały konferencyjne, certyfikat, koszty organizacyjne) – 100 zł