Komitet Organizacyjny Konferencji

dr hab. Paweł Piotrowski
dr Maria Radziszewska-sekretarz

drMałgorzata Stańczak

dr Elżbieta Subocz

dr Marcin Warmiński

dr AldonaZakrzewska

dr Marcelina Zaniewska